Suitene i Buvika

Det gule huset i Buvika, på folkemunne kalt “Vatikanet”, er et barokk midtgangshus med mange orginale og skjeldne detaljer både inne og ute. Et pietetsfullt utført restaureringsarbeid har ikke forhindret at huset i dag rommer 4 komfortable suiter med alle moderne bekvemmeligheter. Vi kaller det vern gjennom bruk.

Huset egner seg meget godt til vennesamlinger for 8 (eller fler om dere kan bo litt trangt), med Det LIlle Hotels gedigne skalldyrbord servert i Matros- eller Styrmannssuiten.

Vatikanet er i dag stolt bærer av Norsk Kulturarvs “Olavsrosa” og har også mottatt Aust-Agder fylkes Bypleiepris og Risør kommunes vernepris.

Huset som er det nest eldste i Risør, ligger ved sjøen 700 meter fra Torget langs Solsiden, en fin liten spaser- eller sykkeltur. Våre gjester i Buvika disponerer gode sykler.

Historien

1745-50 Huset ble bygget som sommerbolig av Giert Isaachsen Falch (1717-1789). Falch var Øster Risøers mest velhavende forretningsmann og trelasthandler.Han var etterkommer til Isach Falch som siden 1653 eide hele ytre Risørhalvøya (Randvik, havna, Buvika og Krana).

1789 “Pladsen Buevigen” blir kjøpt av Niels Simonsen for 600 riksdaler av jomfru Margrethe Falch som hadde arvet eiendommen.

Henrich Carstensen

Henrich Carstensen

1818 Eiendommen blir solgt til Henrich Carstensen (1753-1835), skipper med kaperbrev, skipsbygger, reder, handelsmann, eier av Egelands Verk.

I kraft av å være Sørlandets rikeste forretningsmann ble Carstensen valgt som Risørs representant i riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Som en av få sørlandsrepresentanter gikk han over fra Uniounspartiet til Selvstendighetspartiet, noe som førte til et svært kjølig forhold til blant andre den unionsvennlige Jacob Aall.

I virkeligheten var han en mann med sunn dømmekraft, en av Sørlandets mest energiske og dyktige handelsmenn, men en fanatisk overbevisning og brist på kultur brakte ham helt ut av likevekt i det gode selskap på Eidsvoll. “Naar Carstensen talede, sprak Latter ud af de mørkeste Helte i Forsamlingen”.

1835 Carstensens nevø C. H. Carstensen overtok huset ved arv.

1854 Enken Hanna Dorthea Carstensen solgte til svigersønnen Thor Carstensen Mølbach

1876 Holmens Ininteressentskab (skipsverft og rederi) blir dannet og fikk skjøte på eiendommen Buevigen. Eierne var C.H. Mølbach, Bernt Tellefsen og A. Fr. Finne.

1887 A. Fr. Finne overtar eiendommen alene. Han var skipsbygger, skipsreder, trelasthandler, iseksportør, handelsmann og i mange år bokholder i Risør Sparebank. Han var også tysk konsularagent og britisk vicekonsul.

1897 Risør Sparebank overtok huset ved en tvangsauksjon. Eiendommen var nå på ca. 300 dekar og strakk seg fra Holmen til Krana, og langt opp i Urheia.

1909-12 Risør Sparebank bygget vei fra bygrensen (Solsiden) til Buvikjordet.

1922 Huset blir gitt som gave til foreningen “Aldershjæm for sjømænd”. Betingelsen var at huset kunne kreves flyttet hvis området skulle brukes til noe annet. Huset rommet nå 4 leiligheter i 1. etasje.

1939 Huset blir fredet av Riksantikvaren

1979 Risør kommune kjøper eiendommen som nå ble brukt som trygdeboliger.

2002 Ekteparet og tannlegene Barbro Printzell og Oddvar Halvorsen kjøper eiendommen for å innlemme denne i Det Lille Hotel. Loftetasjen ble nå også tatt i bruk. Hus og hageanlegg gjennomgikk frem til åpningen 18. juni 2003 et betydelig restaureringsarbeid i nært samarbeid med Riksantikvaren og Aust-Agder Fylkeskommune. Det ble bevilget kr. 300 000,- i kulturvernmidler.

[like]